جهت استفاده بهينه از امكانات سايت و امكان دادن به مشاور جهت بررسي سوابق قبلي شما در هنگام پاسخ گويي به جوابتان لطفا ابتدا در شبكه وارد شويد (login كنيد)
ورود به سايت       ثبت نام

<<صفحه اول <صفحه قبل  [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] صفحه بعد> صفحه آخر>>
 
   
 نام:  رامیا
   
تاريخ سوال:  27/07/1387
سوال:  خواهش میکنم همین امروز جوابمو بدید قبلا سوال کرده ام چراانزیم های لیزوزوم دیواره ی ان را تخریب نمی کنند؟در حد یک تحقیق و سریع میخوام .ایمیل هم ندارم مممنون.
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  گلیوکوپروتئین به مقدار زیاد در این غشاها وجود دارد. این پروتئین‌ها به شدت گلیکوزیله شده‌اند و بطور قابل توجهی در مقابل تجزیه توسط هیدرولازهای اسیدی ماتریکسی لیزوزوم مقاومند و لیزوزوها را به صورت یک مجموعه بسته نگه می‌دارد. غشای لیزوزوم قابلیت تلفیق با سایر غشاها را دارد و از مقدار زیادی لیستین تشکیل شده است. غشای لیزوزوم بوسیله آنزیمهای درون آن تا حدی گوارش می‌یابد. اما بطور دائم ترمیم می‌شود، این عمل نیاز به انرژی زیاد دارد و از آنجایی سلول مرده نمی‌تواند انرژی را تامین کند در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی درون لیزوزوم آزاد شده و سبب از بین رفتن اندامکها و خود سلول می‌شوند. در غشای لیزوزوم پمپهای پروتئینی وابسته به ATP وجود دارند که با مصرف انرژی پروتون H+ را وارد لیزوزوم می‌کند تا محیط اسیدی با PH حدود 4.5 تا 5 ایجاد کرده و شرایط اسیدی برای آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم فراهم و شیب PH را در غشای لیزوزوم برقرار نماید که نتیجه آن PH پایین‌تر از 5 در ماتریکس لیزوزوم است. از طرف دیگر تراکم یونهای H+ در مجاورت سطح درونی غشای لیزوزوم زیاد است و PH بسیار کاهش یافته و حتی تا حدود 2 می‌رسد و این PH پایین‌تر از PH مناسب برای فعالیت آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزومی یعنی (PH (4 - 5 است. در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم بر روی غشا خود تاثیر ندارند. یونها هم در این عمل محافظتی نقش دارند. سطح درونی لیزوزوم پوشش گلیکوپروتئینی دارد که از غشا محافظت می‌کنند.
   
   
 نام:  شیرین
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  سلام لطفااپران لک والولاکتوزراتوضیح دهید
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  شیرین جان برو به لینک زیر: http://aftab.ir/lifestyle/view.php?id=13663
   
   
 نام:  مهسا
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  نام چند نوع انزیم غیر پروتئنی
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  انواع RNA
   
   
 نام:  مریم
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  آیا برگهای غوطه ور در اب روزنه دارند؟ با ذکر دلیل منون میشم
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  برگهای غوطه ور در آب فاقد روزنه هوائی میباشند چون کاربردی نداره براشون
   
   
 نام:  شادی
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  منشاپلاست هاچیست لطفادلیلش روهم بگید خیلی ممنون
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  پلاستها اندامک‌هایی هستند که در سلولهای گیاهی و برخی موجودات تک سلولی مثل جلبکها و قارچها مشاهده می‌شوند. واژه پلاست از کلمه پلاستوس (Plastos) به معنای ساخته شده گرفته شده است. این واژه در سال 1884 بوسیله استراسبورگر پیشنهاد شد.لاستها از اندامکهای دو غشایی موجود در یاخته‌های گیاهی و نیز عده ای از آغازیان مثل جلبکها هستند. معمولا مدور ، تخم‌مرغی و دیسک مانند هستند و در سنتز و ذخیره مشارکت دارند. این اندامکها نه تنها در تجمع و اندوختن مواد مختلف ذخیره‌ای و رنگیزه‌ها نقش دارند بلکه نوعی از آنها یعنی کلروپلاستها با انجام فتوسنتز و تولید مواد آلی دارای انرژی نهفته‌اند و در بقای مصرف کنندگان نقش اساسی دارند. پلاستها اندامکهایی شبیه به کندریوزومها هستند که نقش تولیدی آنها با فراهم آوری ترکیبات مختلفی مانند نشاسته ، رنگیزه‌ها ، پروتئینها و ... روشن شده است. پلاستهای یاخته‌های بالغ بر حسب ماهیت موادی که در خود جمع می‌کنند انواع مختلفی دارند که عبارتند از: کلروپلاستها ، کروموپلاستها و لوکوپلاستها. تقسمیم بندی دیگر به صورت زیر است. کلروپلاستها ، آمیلوپلاستها ، کروموپلاستها ، پروتئوپلاستها ، اولئوپلاستها و استرینوپلاستها. تصویر پیش پلاستها پلاستهای کوچک ، کمرنگ یا بی رنگ هستند که پیش تاز یا پیش رو همه پلاستها هستند که معمولا در مریستم انتهایی ریشه و ساقه وجود دارند. پیش پلاستها بسته به شرایط محیطی و نوع بافتی که در آن قرار دارند به پلاستهای دیگر تبدیل می‌شوند. مثلا پیش پلاستها (پروپلاستها) وقتی در معرض نور قرار می گیرند (در برگها و سایر اندامهای هوایی) به کلروپلاستها تبدیل می‌شوند.
   
   
 نام:  رامیا
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  چراانزیم های لیزوزوم دیواره ی ان را تخریب نمی کنند؟لطفاسریع جواب بدید.خیلی ممنون.
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  گلیوکوپروتئین به مقدار زیاد در این غشاها وجود دارد. این پروتئین‌ها به شدت گلیکوزیله شده‌اند و بطور قابل توجهی در مقابل تجزیه توسط هیدرولازهای اسیدی ماتریکسی لیزوزوم مقاومند و لیزوزوها را به صورت یک مجموعه بسته نگه می‌دارد. غشای لیزوزوم قابلیت تلفیق با سایر غشاها را دارد و از مقدار زیادی لیستین تشکیل شده است. غشای لیزوزوم بوسیله آنزیمهای درون آن تا حدی گوارش می‌یابد. اما بطور دائم ترمیم می‌شود، این عمل نیاز به انرژی زیاد دارد و از آنجایی سلول مرده نمی‌تواند انرژی را تامین کند در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی درون لیزوزوم آزاد شده و سبب از بین رفتن اندامکها و خود سلول می‌شوند. در غشای لیزوزوم پمپهای پروتئینی وابسته به ATP وجود دارند که با مصرف انرژی پروتون H+ را وارد لیزوزوم می‌کند تا محیط اسیدی با PH حدود 4.5 تا 5 ایجاد کرده و شرایط اسیدی برای آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم فراهم و شیب PH را در غشای لیزوزوم برقرار نماید که نتیجه آن PH پایین‌تر از 5 در ماتریکس لیزوزوم است. از طرف دیگر تراکم یونهای H+ در مجاورت سطح درونی غشای لیزوزوم زیاد است و PH بسیار کاهش یافته و حتی تا حدود 2 می‌رسد و این PH پایین‌تر از PH مناسب برای فعالیت آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزومی یعنی (PH (4 - 5 است. در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم بر روی غشا خود تاثیر ندارند. یونها هم در این عمل محافظتی نقش دارند. سطح درونی لیزوزوم پوشش گلیکوپروتئینی دارد که از غشا محافظت می‌کنند
   
   
 نام:  ایمان
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  عواملی زنگ اهن میسود
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می‌گیرد. در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می‌شود و آند را تشکیل می‌دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد، کاهش انجام می‌شود و کاتد را تشکیل می‌دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن بسوی ناحیه کاتدی حرکت می‌کند.
   
   
 نام:  حقیقت
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  سرطان چیست؟
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  سرطان یعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن. تمامی سرطانها دارای الگوی رشد مهارگسیخته و تمایل به جدا شدن از منشا اصلی و متاستاز هستند.
   
   
 نام:  امیرحسین
   
تاريخ سوال:  26/07/1387
سوال:  باسلام میخواستم بدونم در ساختمان موم چه موادی وجود دارد
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  ترکیبات مومی از گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد و لیپید هایی با ساختمان در هم تشکیل می یابد
   
   
 نام:  امین الساداتی
   
تاريخ سوال:  19/07/1387
سوال:  چرا دلفین و ارمادیلو و خفاش و پلاتیپوس در گروه پستانداران قرار دارند؟
     
تاريخ پاسخ:  06/12/1387 
پاسخ :  chun ehtemalan az nazare rikht shenasi o ina va halat janio injur chiza moshabehe pestandaran hastan maslan notocord daran hamashun ya dahan pasinan ya modele moherahashun khosusiate pestandarano daran metabulisme bala ghodeye shiri
   
   
<<صفحه اول <صفحه قبل  [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] صفحه بعد> صفحه آخر>>

لطفا مشخصات و سوال خود را در بخش زير وارد کنيد.
جواب سوال شما، پس از بررسي در بخش پرسش و پاسخ قرار داده خواهد شد.
نام:     
E-Mail:     
بخش:   
متن سوال:     
افراد آنلاين: 238    بازديد امروز: 65    كل بازديدها: 1475689
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما