جهت استفاده بهينه از امكانات سايت و امكان دادن به مشاور جهت بررسي سوابق قبلي شما در هنگام پاسخ گويي به جوابتان لطفا ابتدا در شبكه وارد شويد (login كنيد)
ورود به سايت       ثبت نام

<<صفحه اول <صفحه قبل [1] [2] [3] [4] [5] [6] صفحه بعد> صفحه آخر>>
 
   
 نام:  زهرا
   
تاريخ سوال:  16/09/1392
سوال:  سانتریول درسلولهای گیاهی چه نام دارد.
     
تاريخ پاسخ:  25/09/1392 
پاسخ :  سلول‌های گیاهان عالی سانتریول ندارند. ساختار دیگری هم به عنوان جایگزین سانتریول در این سلول‌ها وجود ندارد.
   
   
 نام:  میلاد
   
تاريخ سوال:  22/09/1392
سوال:  سلام وقتی یک هورمون مثل گلوکاگون روی گیرنده قرار میگیره ATP مستقیما به cAMP تبدیل میشه یا اول به ADP بعد به cAMP تبدیل میشه؟ یعنی دو گروه فسفات باهم کنده میشن یا تک تک؟ مرسی
     
تاريخ پاسخ:  25/09/1392 
پاسخ :  سلام میلاد جان، وقتی هورمون گلوکاگون به گیرنده متصل می‌شود، آنزیم آدنیلات سیکلاز فعال می‌شود، که این آنزیم مسئول تبدیل ATP به cAMP است. این فرآیند در یک مرحله انجام می‌شود و ATP با از دست دادن دو گروه فسفات مستقیماً به cAMP تبدیل می‌شود. این دو گروه فسفات به هم متصل هستند و این مجموعه پیروفسفات نام دارد. در این صفحه می‌توانی تصویر این واکنش را ببینی: http://en.wikipedia.org/wiki/Adenylate_cyclase
   
   
 نام:  علیرضا
   
تاريخ سوال:  20/09/1392
سوال:  چگونگی تشکیل دوک در گیاهان باتوجه ب اینکه سانتریول ندارند؟باتوضیح بیشتر
     
تاريخ پاسخ:  21/09/1392 
پاسخ :  در گیاهان عالی که سانتریول ندارند، رشته‌های دوک ابتدا بر روی غشای هسته تشکیل می‌شوند و پس از متلاشی شدن غشای هسته، به صورت دوک تقسیم سازمان می‌یابند.
   
   
 نام:  علی
   
تاريخ سوال:  17/08/1392
سوال:  چرا سلولهای نگهبان روزنه در سطح پائیم بیشتر است ؟
     
تاريخ پاسخ:  21/09/1392 
پاسخ :  هر روزنه توسط دو سلول نگهبان روزنه احاطه شده است. پس تعداد سلول‌های نگهبان تابع تعداد روزنه است. در بیشتر گیاهان دولپه‌ای، تعداد روزنه‌های روپوست پایینی از بالایی بیشتر است. در گیاهان تک‌لپه‌ای معمولاً تعداد روزنه‌های روپوست پایینی و بالایی مساوی است. در گیاهانی که برگ‌های آن‌ها بر روی آب شناور است، روپوست پایینی فاقد روزنه است، و روزنه‌ها در روپوست بالایی قرار دارند. علت بیشتر بودن روزنه در روپوست پایینی در بعضی از گیاهان می‌تواند این باشد که به این روش از تبخیر زیاد آب هنگام باز بودن روزنه‌ها جلوگیری شود. چون روپوست بالایی در معرض تابش آفتاب است و دما در روپوست بالایی بیشتر از روپوست پایینی است، تبخیر آب از روزنه‌های روپوست بالایی بیشتر است. کم بودن روزنه‌ها در روپوست بالایی می‌تواند به کاهش تبخیر آب و حفظ آب درون گیاه کمک کند. سلول‌های نگهبان روزنه حاوی کلروپلاست و دارای قدرت فتوسنتز هستند.
   
   
 نام:  محمد
   
تاريخ سوال:  16/08/1392
سوال:  چراتعداد سلول های نگهبان روپوست پایینی بیشتر از تعداد روپوست بالاییست
     
تاريخ پاسخ:  21/09/1392 
پاسخ :  هر روزنه توسط دو سلول نگهبان روزنه احاطه شده است. پس تعداد سلول‌های نگهبان تابع تعداد روزنه است. در بیشتر گیاهان دولپه‌ای، تعداد روزنه‌های روپوست پایینی از بالایی بیشتر است. در گیاهان تک‌لپه‌ای معمولاً تعداد روزنه‌های روپوست پایینی و بالایی مساوی است. در گیاهانی که برگ‌های آن‌ها بر روی آب شناور است، روپوست پایینی فاقد روزنه است، و روزنه‌ها در روپوست بالایی قرار دارند. علت بیشتر بودن روزنه در روپوست پایینی در بعضی از گیاهان می‌تواند این باشد که به این روش از تبخیر زیاد آب هنگام باز بودن روزنه‌ها جلوگیری شود. چون روپوست بالایی در معرض تابش آفتاب است و دما در روپوست بالایی بیشتر از روپوست پایینی است، تبخیر آب از روزنه‌های روپوست بالایی بیشتر است. کم بودن روزنه‌ها در روپوست بالایی می‌تواند به کاهش تبخیر آب و حفظ آب درون گیاه کمک کند.
   
   
 نام:  فاطمه
   
تاريخ سوال:  19/09/1392
سوال:  ظرفیت گرمایی ویژه آب درسه حالت جامد،مایع وگازباهم تفاوت دارد.آیامی توان نتیجه گرفت که حالت فیزیکی هم برمقدارظرفیت گرمایی ویژه ی یک ماده مؤثراست؟این وابستگی راچگونه می توان توجیه کرد؟بامراجعه به منابع علمی معتبرضمن ارائه چندنمونه ی دیگر،پاسخ این پرسش هارابیابیدونتیجه رادرکلاس ارئه کنید.
     
تاريخ پاسخ:  21/09/1392 
پاسخ :  این سوال مربوط به بخش فیزیک است.
   
   
 نام:  ادنا
   
تاريخ سوال:  20/08/1392
سوال:  چراسلول های نگهبان روزنه درسلولهای پایینی بیشترازبالایی است؟آیااین سلولها قدرت فتوسنتز دارند؟
     
تاريخ پاسخ:  21/09/1392 
پاسخ :  هر روزنه توسط دو سلول نگهبان روزنه احاطه شده است. پس تعداد سلول‌های نگهبان تابع تعداد روزنه است. در بیشتر گیاهان دولپه‌ای، تعداد روزنه‌های روپوست پایینی از بالایی بیشتر است. در گیاهان تک‌لپه‌ای معمولاً تعداد روزنه‌های روپوست پایینی و بالایی مساوی است. در گیاهانی که برگ‌های آن‌ها بر روی آب شناور است، روپوست پایینی فاقد روزنه است، و روزنه‌ها در روپوست بالایی قرار دارند. علت بیشتر بودن روزنه در روپوست پایینی در بعضی از گیاهان می‌تواند این باشد که به این روش از تبخیر زیاد آب هنگام باز بودن روزنه‌ها جلوگیری شود. چون روپوست بالایی در معرض تابش آفتاب است و دما در روپوست بالایی بیشتر از روپوست پایینی است، تبخیر آب از روزنه‌های روپوست بالایی بیشتر است. کم بودن روزنه‌ها در روپوست بالایی می‌تواند به کاهش تبخیر آب و حفظ آب درون گیاه کمک کند. سلول‌های نگهبان روزنه حاوی کلروپلاست و دارای قدرت فتوسنتز هستند.
   
   
 نام:  BM
   
تاريخ سوال:  20/08/1392
سوال:  چرا سلول های نگهبان روزنه در روپوست بالایی کمتر از پایینی است؟؟؟ آیا سلول های قدرت فتوسنتز دارند؟؟؟؟؟؟
     
تاريخ پاسخ:  21/09/1392 
پاسخ :  هر روزنه توسط دو سلول نگهبان روزنه احاطه شده است. پس تعداد سلول‌های نگهبان تابع تعداد روزنه است. در بیشتر گیاهان دولپه‌ای، تعداد روزنه‌های روپوست پایینی از بالایی بیشتر است. در گیاهان تک‌لپه‌ای معمولاً تعداد روزنه‌های روپوست پایینی و بالایی مساوی است. در گیاهانی که برگ‌های آن‌ها بر روی آب شناور است، روپوست پایینی فاقد روزنه است، و روزنه‌ها در روپوست بالایی قرار دارند. علت بیشتر بودن روزنه در روپوست پایینی در بعضی از گیاهان می‌تواند این باشد که به این روش از تبخیر زیاد آب هنگام باز بودن روزنه‌ها جلوگیری شود. چون روپوست بالایی در معرض تابش آفتاب است و دما در روپوست بالایی بیشتر از روپوست پایینی است، تبخیر آب از روزنه‌های روپوست بالایی بیشتر است. کم بودن روزنه‌ها در روپوست بالایی می‌تواند به کاهش تبخیر آب و حفظ آب درون گیاه کمک کند. سلول‌های نگهبان روزنه حاوی کلروپلاست و دارای قدرت فتوسنتز هستند.
   
   
 نام:  آرام
   
تاريخ سوال:  26/08/1392
سوال:  با سلام لطفا در مورد نحوه تکثیر ژنوم کوروناویروس ها توضیح بدهید. با تشکر
     
تاريخ پاسخ:  21/09/1392 
پاسخ :  سلام. پس از ورود ویروس به سلول، پوشش آن برداشته می‌شود و RNA ویروس به داخل سیتوپلاسم آزاد می‌شود. ژنوم این ویروس به صورت RNA تک‌رشته‌ای و سنس مثبت است و می‌تواند به ریبوزوم متصل شود و مستقیماً از روی آن پروتیین ساخته شود. کوروناویروس‌ها همچنین در ژنومشان ژن پروتیینی به نام رپلیکاز دارند. این پروتیین می‌تواند با استفاده از دستگاه تقسیم سلولی میزبان، از روی RNA ویروس، نسخه‌های بیشتری بسازد. ابتدا از روی ژنوم ویروس که RNA مثبت است یک نسخه RNA منفی ساخته می‌شود و سپس از روی این نسخه‌ی منفی، نسخه‌های مثبت RNA ساخته می‌شود که به صورت ژنوم ویروس در پوشش قرار می‌گیرند و به بیرون سلول آزاد می‌شوند.
   
   
 نام:  راضیه
   
تاريخ سوال:  10/09/1392
سوال:  آیا ریبوزومها فتوسنتز انجام میدهند؟
     
تاريخ پاسخ:  10/09/1392 
پاسخ :  خیر. ریبوزوم‌ها ساختارهای سلولی‌ای هستند که در ساختن پروتیین از روی الگوی RNA نقش دارند. اندامکی به نام کلروپلاست که در سلول‌های گیاهی وجود دارد، فتوسنتز انجام میدهد. در این زنگ تفریح، در مورد فتوسنتز توضیح داده شده است: http://roshd.ir/Default.aspx?tabid=302&EntryID=934&SSOReturnPage=Check&Rand=0 در این زنگ تفریح و سه زنگ تفریح بعد از آن نیز در مورد سنتز پروتیین و نقش ریبوزوم توضیح داده شده است: http://roshd.ir/Default.aspx?tabid=302&EntryID=2167&SSOReturnPage=Check&Rand=0
   
   
<<صفحه اول <صفحه قبل [1] [2] [3] [4] [5] [6] صفحه بعد> صفحه آخر>>

لطفا مشخصات و سوال خود را در بخش زير وارد کنيد.
جواب سوال شما، پس از بررسي در بخش پرسش و پاسخ قرار داده خواهد شد.
نام:     
E-Mail:     
بخش:   
متن سوال:     
افراد آنلاين: 73    بازديد امروز: 31    كل بازديدها: 1935578
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما