جهت استفاده بهينه از امكانات سايت و امكان دادن به مشاور جهت بررسي سوابق قبلي شما در هنگام پاسخ گويي به جوابتان لطفا ابتدا در شبكه وارد شويد (login كنيد)
ورود به سايت       ثبت نام

<<صفحه اول <صفحه قبل  [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] صفحه بعد> صفحه آخر>>
 
   
 نام:  مژگان رزمجوی
   
تاريخ سوال:  29/07/1386
سوال:  هنگامی که فلزهای قلیایی در معرض هوا قرار بگیرند مخلوط پیچیده ای از ترکیب های شیمیایی روی سطح ان ها تشکیل میشود نام و ویژگی های اجزای این مخلوط چیست و چگونه تشکیل میشود؟
     
تاريخ پاسخ:  29/07/1386 
پاسخ :  سلام مژگان جان.امیدوارم حالت خوب باشه.وقتی فلزات قلیایی در معرض هوا قرار می گیرند مخلوط پیچیده ای روی آن تشکیل می شود زیرا فلزات این گروه واکنش پذیرترین گروه فلزات را تشکیل میدهند.واکنش پذیری این عناصر با افزایش عدد اتمی به موازات کاهش اولین انرژی یونش ،فزونی می یابد.عناصر این گروه قدرت قطبی کنندگی کمی دارند و ترکیبات آنها به شدت یونی اند و به سهولت تشکیل یونهای کمپلکس نمیدهند.لین فلزات به دلیل واکنش پذیری بسیاز زیادشان به حالت آزاد یافت نمیشوند.اگر آنها را در معرض هوا قرار دهیم،میتوانند با عناصر موجود در هوا ترکیب شوند.این عناصر میتوانند با اکسیژن هوا ترکیب شده و تولید اکسید،پراکسید و سوپر اکسید کنند . بسته به چگالی بارشان درصد تشکیل هر یک از آنها در مورد هر عنصر متفاوت است.اگر فلز مورد نظر لیتیم باشد میتواند با نیتروژن ترکیب شده و Li3N کند.همچنین هر یک از آنها میتوانند با آب موجود در هواMOH را در دمای اتاق تولید کنند.آنها همچنین میتوانند با هیدروژن ترکیب شده و MH بدهند. موفق باشید
   
   
 نام:  جواد
   
تاريخ سوال:  14/07/1386
سوال:  میلیکان که بود
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  سلام جواد جان.برای دیدن پاسخ سوالت به آدرس زیر مراجعه کن: http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1923/millikan-bio.html
   
   
 نام:  malihe
   
تاريخ سوال:  13/07/1386
سوال:  تفاوت ساختاری گلیکو ن ونشاسته را مختصرتوضیح دهید(با تشکر)
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  منظورت گلیکول است؟
   
   
 نام:  محمد
   
تاريخ سوال:  21/07/1386
سوال:  چگونه میلیکان بار الکترون را بدست اورد
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  میلیکان آزمایش خود را که منجر به اندازه گیری بار الکترون شد به این صورت انجام داد.الکترونها از اثر پرتو Xبر مولکولهایی که از هوا ترکیب یافته است تولید میشوند.قطره های بسیار کوچکی از روغن الکترونها را در بر میگیرند و بار الکتریکی بدست می آورند.این قطره های روغن بین 2 صفحه افقی فرو مینشینندو جرم یک قطره بخصوص از اندازه گیری سرعت سقوط آن معین میشود.وقتی 2 صفحه مذکور باردار باشند سرعت سقوط تغییر میکند زیرا قطره باردار منفی به صفحه بالایی که مثبت است جذب میشود.میزان بار صفحه ها را میتوان طوری میزان کرد که قطره معلق بماند.در این صورت میتوان از روی جرم قطره و بار میزان شده صفحات ،بار قطره را محاسبه کرد.بار همه قطره ها مضرب صحیحی از یک مقدار معین است که به عنوان بار یک تک الکترون پذیرفته شده است.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد.برای دیدن پاسخ کاملتر به آدرس زیر مراجعه کنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-to-mass_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-drop_experiment
   
   
 نام:  مرجان
   
تاريخ سوال:  21/07/1386
سوال:  اندازه گیری جرم الکترون توست رابرت میلیکان را توضیح دهید
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  میلیکان آزمایش خود را که منجر به اندازه گیری بار الکترون شد به این صورت انجام داد.الکترونها از اثر پرتو Xبر مولکولهایی که از هوا ترکیب یافته است تولید میشوند.قطره های بسیار کوچکی از روغن الکترونها را در بر میگیرند و بار الکتریکی بدست می آورند.این قطره های روغن بین 2 صفحه افقی فرو مینشینندو جرم یک قطره بخصوص از اندازه گیری سرعت سقوط آن معین میشود.وقتی 2 صفحه مذکور باردار باشند سرعت سقوط تغییر میکند زیرا قطره باردار منفی به صفحه بالایی که مثبت است جذب میشود.میزان بار صفحه ها را میتوان طوری میزان کرد که قطره معلق بماند.در این صورت میتوان از روی جرم قطره و بار میزان شده صفحات ،بار قطره را محاسبه کرد.بار همه قطره ها مضرب صحیحی از یک مقدار معین است که به عنوان بار یک تک الکترون پذیرفته شده است.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد.برای دیدن پاسخ کاملتر به آدرس زیر مراجعه کنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-to-mass_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-drop_experiment
   
   
 نام:  رسول
   
تاريخ سوال:  21/07/1386
سوال:  چگونگی کشف نترون توسط جیمز چادویک
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  جیمز چادویک آزمایش خود را در سال 1932 انجام داد.او توانست با استفاده از داده های بدست آمده از بعضی واکنشهای هسته ای مولد نوترون جرم نوترون را محاسبه کند.چادویک با در نظر گرفتن جرم و انرژی تمام ذراتی که در این واکنشها مصرف و تولید میشوند،جرم نوترون را که اندکی از جرم پروتون بیشتر است محاسبه کرد.
   
   
 نام:  مرتضی
   
تاريخ سوال:  21/07/1386
سوال:  با سلام و خسته نباشید اولا عید فطر مبارک ... ثانیا سوالم...اگه میتونید برای جواب خود را بیازماییدهای سال سوم دبیرستان یایک سایتی معرفی کنید و یا جواب اونها رو روی سایتتون بگذارید....
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  سلام مرتضی جان. خوبی؟پاسخ این پرسشها در کتب کمک درسی هستند.
   
   
 نام:  مرتضی توحیدی
   
تاريخ سوال:  24/07/1386
سوال:  ویژگی مواد حاصل از ترکیب مواد قلیایی با هوا چیست؟
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  سلام.خوبی؟وقتی فلزات قلیایی در معرض هوا قرار می گیرند مخلوط پیچیده ای روی آن تشکیل می شود زیرا فلزات این گروه واکنش پذیرترین گروه فلزات را تشکیل میدهند.واکنش پذیری این عناصر با افزایش عدد اتمی به موازات کاهش اولین انرژی یونش ،فزونی می یابد.عناصر این گروه قدرت قطبی کنندگی کمی دارند و ترکیبات آنها به شدت یونی اند و به سهولت تشکیل یونهای کمپلکس نمیدهند.لین فلزات به دلیل واکنش پذیری بسیاز زیادشان به حالت آزاد یافت نمیشوند.اگر آنها را در معرض هوا قرار دهیم،میتوانند با عناصر موجود در هوا ترکیب شوند.این عناصر میتوانند با اکسیژن هوا ترکیب شده و تولید اکسید،پراکسید و سوپر اکسید کنند . بسته به چگالی بارشان درصد تشکیل هر یک از آنها در مورد هر عنصر متفاوت است.اگر فلز مورد نظر لیتیم باشد میتواند با نیتروژن ترکیب شده و Li3N کند.همچنین هر یک از آنها میتوانند با آب موجود در هواMOH را در دمای اتاق تولید کنند.آنها همچنین میتوانند با هیدروژن ترکیب شده و MH بدهند. موفق باشید
   
   
 نام:  احسان
   
تاريخ سوال:  28/07/1386
سوال:  جیمزچادویک چگونه نوترون را کشف کرد
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  جیمز چادویک آزمایش خود را در سال 1932 انجام داد.او توانست با استفاده از داده های بدست آمده از بعضی واکنشهای هسته ای مولد نوترون جرم نوترون را محاسبه کند.چادویک با در نظر گرفتن جرم و انرژی تمام ذراتی که در این واکنشها مصرف و تولید میشوند،جرم نوترون را که اندکی از جرم پروتون بیشتر است محاسبه کرد.
   
   
 نام:  مونا
   
تاريخ سوال:  28/07/1386
سوال:  جوزف تامسون جگونه نسبت بار به جرم الکترئن را اندازه گرفت
     
تاريخ پاسخ:  28/07/1386 
پاسخ :  سلام.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد.برای دیدن پاسخ کاملتر به آدرس زیر مراجعه کنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-to-mass_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-drop_experiment
   
   
<<صفحه اول <صفحه قبل  [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] صفحه بعد> صفحه آخر>>

لطفا مشخصات و سوال خود را در بخش زير وارد کنيد.
جواب سوال شما، پس از بررسي در بخش پرسش و پاسخ قرار داده خواهد شد.
نام:     
E-Mail:     
بخش:   
متن سوال:     
افراد آنلاين: 227    بازديد امروز: 42    كل بازديدها: 1482283
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما